Blog

Handreiking Adviesstelsel omgevingskwaliteit

De VNG, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed publiceerden een Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit. De adviescommissie omgevingskwaliteit adviseert niet alleen over de effecten op 'redelijke eisen van welstand' en op erfgoed, maar over de kwaliteit van de gehele leefomgeving.
Blog

8 criteria voor omgevings-kwaliteit

In 2018 werd de Verklaring van Davos ook door de Nederlandse overheid ondertekend. Een hoogwaardige bouwcultuur met een goede omgevingskwaliteit is belangrijker dan de economie, staat daar bijvoorbeeld in. In mei 2021 volgden de acht criteria waarmee Baukultur, omgevingskwaliteit dus, beoordeeld kan worden.
Blog

Omgevings-kwaliteit

Omgevingskwaliteit voegt drie omgevingsdimensies toe aan ruimtelijke kwaliteit. OQ = RK + O3

Blog

“Knip” in Omgevingswet frustreert kwaliteit

Tussentijdse aanpassingen aan de Omgevingswet bemoeilijken een integrale afweging. Dat gaat ten koste van omgevingskwaliteit, aldus de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.
Blog

Alleen water blust de veenbrand

Wie veen ontgint, vraagt om problemen. Ik zie maisteelt in het veenweidegebied. Waarom komt daar de boevenwagen niet voorrijden? Jaap Dirkmaat over de gebruiksaanwijzing van het veen: 'voorkom het weglekken van water'.
Blog

Drijvend op veen

In 5 jaar stoppen we de verlaging van grondwaterpeil. Geen mm meer. Aldus VIC-bestuurder Duindam.
Blog

Kwaliteit is geen toeval

'Quality is never an accident', zei Ruskin. Column Harm Veenenbos voor MWCafé #6
Blog

de deconstructie van een goed idee

De Invoeringswet bij de Omgevingswet knipt de omgevingsvergunning voor het bouwen in een vergunning voor de bouwtechniek en één voor de lokale ruimtelijke kwaliteit. Eerder was de rijks-monumentenvergunning al uit de omgevingsvergunning gehaald. Steeds meer sectorale toetsen brengen de beloofde integrale omgevingskwaliteit in groot gevaar.
Blog

Planologie vanuit de skybox

Wie met een plan komt dat niet aan de regels voldoet, maar dat wel bijdraagt aan een betere ruimte, kan onder de Omgevingswet toch groen licht krijgen. Perverse praktijk ligt op de loer.
Blog

Ruimtelijke en omgevings-kwaliteit

Omgevingskwaliteit lijkt in de omgevingswet niet meer zo integraal te zijn als Ruimtelijke Kwaliteit vroeger was, maar een ander woord voor belevingswaarde. Dat leidt tot heilloze spraakverwarring. Jenno Witsen, oud topambtenaar ruimtelijke ordening, schetst de historie en pleit voor integraliteit.