Nieuws

Slowlane kwaliteitsimpuls brainport

“Ruimtelijke kwaliteit is geen produkt, geen doel dat we met z’n allen willen realiseren, maar een middel om mensen te activeren,” aldus stedenbouwkundige en adviseur Hilde Blank, tijdens het eerste Mooiwaarts Cafe op 12 mei in Eindhoven.
“Ruimtelijke kwaliteit gaat niet alleen over “mooi-waarts”, het kan ook gaan over een gezonde en veilige omgeving,” aldus demissionair gedeputeerde Yves de Boer (VVD, Noord-Brabant).
“Ruimtelijke Kwaliteit gaat over het slim verbinden van allerlei verschillende wensen, om ervoor het zorgen dat je met een ingreep veel belangen dient,” aldus landschapsarchitect Maike van Stiphout in het cafe.

De Brainportregio Eindhoven wil zich meten met de innovatieve topregio’s van de wereld – zoals bijvoorbeeld Silicon Valley. De ruimtelijke kwaliteit van de regio is een heel belangrijk aspect in deze ambitie. Met het fietspad Slowlane geeft de regio een impuls aan het gebied: de technologische “hotspots” ¬†worden aan elkaar verbonden op een manier die de prachtige omgeving beleefbaar maakt.

Mooiwaarts heeft voor het eerste Mooiwaartscafe op 12 mei 2015 de casus Slowlane gekozen als voorbeeld van de manier waarop ruimtelijke kwaliteit verschillende schaalniveaus verbindt (internationale topregio, maar ook gewoon een verbinding van de woonwijk met het landschap).

In het Mooiwaartscafe praten we over de vraag hoe de beste ruimtelijke kwaliteit in Nederland van nu en later tot stand komt. Het cafe trekt door het land, en het eerste werd gehouden in het Ketelhuis op Strijp S, midden in Eindhoven, het hart van de Brainport.

De Column waarin Hilde Blank uitlegt waarom zij twee jaar geleden nog kon vertellen dat ruimtelijke kwaliteit een doel is, maar nu niet meer, is te vinden onder het tabblad “blog”.
De video’s met beelden en verhalen van en over de Slowlane vindt u onder “video’s”.