Nieuws

Omgevingskwaliteit ontstaat niet vanzelf

Ruimtelijke kwaliteit heeft een koppositie gekregen in de pas verschenen Omgevingswet,constateert een tevreden Flip ten Cate. De lokale democratie
krijgt volop de ruimte om met het onderwerp aan de slag te gaan, maar juist daar is de directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit niet helemaal gerust op.

Gefeliciteerd, u kijkt terug op een succesvolle lobby. Bent u tevreden?
‘Nog niet helemaal, omgevingskwaliteit ontstaat niet vanzelf. Het is goed dat deze wet de obstakels uit de weg ruimt die nu verhinderen dat grote bouwprojecten de kwaliteit van de omgeving verbeteren.
Niet de onwrikbare en vaak absurde normen en het sectorale denken vanuit dichtgetimmerde beperkingen en belemmeringen staan meer centraal, niet de vraag of een project wel mag binnen alle regels, maar de vraag of het project bijdraagt aan het publieke belang. Bij deze vraag heeft een wethouder de ruimte om te zeggen: ik vind dat een mooi plan, dus dat gaan we doen, ook al is het strijdig met de normen. Ik ben daar enthousiast over. Kwaliteit
kun je niet in strakke regels vangen. Ruimtelijke kwaliteit is een vorm van waardetoekenning aan gebouwen en woonbuurten en het beleven van de eigen omgeving door bewoners. Wat is het koper, goud en brons in onze omgeving dat we moeten poetsen? Kwaliteit en schoonheid ontstaan in de harten van mensen en worden werkelijkheid waar visie, vakmanschap en
daadkracht zich met de omgeving verbinden.’

Lees het hele interview in SC van 4 september 2014 hier