Nieuws

Mooiwaartscafé #5 22 juni 2016

Thema: De Omslag?

Moderator: Michiel Hulshof

Column: Leen Verbeek (Commissaris van de Koning / Provincie Flevoland)

Powerinterviews met: 
•   Ingeborg Thoral, Mixst Urbanisme / Atelier Overijssel
•   Bart Buijs, Het Oversticht
•   Flip ten Cate, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
•   Janos Boros, Gelders Genootschap

Locatie: Bezoekerscentrum Rijksmonument Waterloopbos, Voorsterweg 36, Marknesse
Dag: 22 juni 2016 – 14.30 uur (aanvang excursie: 13.00 uur)
Toegang: vrij voor alle geïnteresseerden.
Aanmelden kan bij Christian Braak, via een e-mail naar cb@ruimtelijkekwaliteit.nl

THEMA: zijn we klaar voor De Omslag?   
In het Mooiwaartscafé praten we over de vraag hoe de beste ruimtelijke kwaliteit in Nederland van nu en later tot stand komt. Het café trekt door het land. Het vijfde café is in Marknesse, in het bezoekerscentrum in het Waterloopbos. In het Waterloopbos vind je de schaalmodellen van zo’n dertig grote waterwerken uit de hele wereld. De Deltawerken zijn hier ontworpen, maar ook veel grote havens. Het Waterloopkundig Laboratorium deed jarenlang onderzoek in het Waterloopbos en bootste met water, stuwen, dammen en golfslagmachines de werkelijkheid na.  Het informatiecentrum is de ideale startplek voor een bezoek aan dit rijksmonument. Voorafgaand aan het café organiseert Mooiwaarts  dan ook een rondleiding door het bos (aanvang rondleiding: 13.00 uur).

In Mooiwaartscafé#5 praten wij over de invloed van de toekomstige Omgevingswet op de publieke ruimtelijke kwaliteitsadvisering. De Omgevingswet vraagt om integraal beleid en biedt bestuurders meer afwegingsruimte ten behoeve van goede omgevingskwaliteit. Deze afweging zal niet willekeurig gebeuren, maar op grond van een valide gemotiveerd besluit, waarin alle belangen op een heldere manier zijn gewogen en op elkaar betrokken. Is de achterban van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit hier al klaar voor, of verlangt dit nog een omslag? Deze vraag staat in Café#5 centraal.

foto Andries de la Lande Cremer