Nieuws

Mooiwaarts #8 aan de Meije

Brainstormen en borrelen aan de Oude Meije !
beauty, brains & bier: Mooiwaarts, MooiSticht, Provincie Utrecht, Paul Roncken (PARK Utrecht)

Mooiwaartscafé #8 op 12 oktober 2017

14.30-17.30 u – Veenweide Innovatiecentrum, Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld

Programma:

Moderator: Michiel Hulshof

  • Welkomstwoord: Paul Roncken namens gedeputeerde Mirjam Maasdam
  • Column: Jaap Dirkmaat (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)
  • Film: Serge Calon
  • Powerinterviews met in elk geval:

– Paul Roncken (adviseur ruimtelijke kwaliteit provincie Utrecht)
– Bob Duindam (wethouder Oudewater)
– Anthony Tom (directeur MooiSticht)
– Jaco de Groot (agrarisch ondernemer)
– Maarten Buruma (beleidsmedewerker provincie Utrecht)
– Flip ten Cate (initiatiefnemer Mooiwaarts)
– Joost Broeke (beleidsmedewerker R.O., gemeente Lopik)

In het Mooiwaartscafé praten we over de vraag hoe de beste ruimtelijke kwaliteit in Nederland van nu en later tot stand komt. Het café trekt door het land. Het achtste café, een project van Mooiwaarts en de provincie Utrecht, is aan de schilderachtige Oude Meije, in het Veenweide Innovatiecentrum in het Groene Hart.
Het schitterende veenweidegebied is, met zijn koeien, knotwilgen en kieviten misschien wel het meest typische Hollandse landschap. De vraag is hoe de unieke kwaliteiten in de toekomst verzekerd kunnen blijven.
Want de bedreigingen zijn groot. Om agrarisch gebruik te verzekeren wordt er al eeuwenlang gepompt, en steeds harder. Het gevolg is inklinking van de grond en bodemdaling. Dat leidt onder meer tot problemen in wegen- en huizenbouw (verzakking), maar bijvoorbeeld ook tot zout kwelwater, dat ongunstig is voor de veeteelt. Minder pompen lijkt de meest voor de hand liggende oplossing, maar dat betekent het einde van het traditionele agrarische gebruik. Zijn er alternatieven? Andere teelten? Energieproductie in plaats van voedselproductie?
We zijn op zoek naar de rol van overheden, ondernemers en bewoners bij deze veranderingen, en hoe zij gebruik kunnen maken van de Omgevingswet.
In slimme ontwerpen kunnen hun belangen elkaar versterken. Een gedeelde visie op de kwaliteiten van het gebied is gewenst. Samenwerking is van groot belang, samenwerking tussen de overheden, tussen ondernemers en bewoners, die niet uitgaat van het recht om te doen wat je qua regelgeving mag, maar van de wens om te nieuwe wegen in te slaan – ook als dat soms schijnbaar (nog) niet mag.

De ruimtelijke kwaliteit van de Lopikerwaard stopt niet bij de gemeentegrenzen. In een workshop wordt speciale aandacht geschonken aan intergemeentelijke samenwerking. Wij gaan met de gemeenten Woerden, Oudewater, Lopik, Montfoort en IJsselstein in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een gezamenlijke visie op de omgeving en een gezamenlijke werkwijze voor de verbetering van ruimtelijke kwaliteit in de Lopikerwaard.

U bent van harte welkom!

Flip ten Cate, initiatiefnemer Mooiwaarts
Mirjam Maasdam, gedeputeerde provincie Utrecht

Voorafgaand aan het café wordt door het Veenweide Innovatiecentrum een rondleiding en toelichting gegeven. Deze start om 14.00 uur.
Tegelijkertijd wordt ook de film “Wind, Zon en Land” vertoond, over het effect van duurzame energieopwekking op het beeld van het landschap.

Om 13.45 vertrekt er een busje vanaf station Woerden naar Zegveld. U kunt op het aanmeldformulier aangeven of u daarvan gebruik wilt maken.

Aanmelden: hoeft niet, maar is wel verstandig als u verzekerd wilt zijn van een plek! Vol is vol. Klik hier voor aanmelding.