Nieuws

Leen Verbeek krijgt Mooiwaartstrofee

Kwaliteit is misschien niet meetbaar maar nu wel bij wet verplicht

Leen Verbeek heeft de Mooiwaarts Wisseltrofee 2023 ontvangen. Verbeek nam de wisseltrofee in ontvangst tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit waar hij zijn bestuursfunctie na zijn derde termijn officieel overdroeg. Verbeek krijgt de wisseltrofee vanwege zijn inspanningen om ‘goede omgevingskwaliteit’ tot hoofddoel van de nieuwe Omgevingswet te maken. Kwaliteit kan niet meetbaar gemaakt worden, ‘maar gij zúlt het erover hebben!’ zei Verbeek, wat uiteindelijk wettelijk geregeld is.

Leen Verbeek heeft zich langdurig en betrokken ingezet voor de Federatie Welstand, later Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Verbeek wordt gedreven door een grote passie voor de publieke zaak, de democratie en rechtsorde. Het agenderen van ruimtelijke kwaliteit en het met aandacht, passie en vakmanschap vormgeven van een aantrekkelijke leefomgeving is daarin zijn missie.

Vanaf het begin van zijn aantreden heeft Verbeek aandacht gevraagd voor een zelfbewuste houding over het ‘vak’ van kwaliteitsadviseur. Hoogtepunt van het werk voor de Federatie was het dagvoorzitterschap van de Nationale Dialoog Bouwcultuur in 2020.

Verbeek heeft de Federatie tijdens zijn bestuursperiode grondig gereorganiseerd. Ook werden er onder Verbeeks leiding strenge bezuinigingen doorgevoerd waarmee hij de leden dwong tot een sterker fundament van de vereniging in de sfeer van ‘leden voor leden’. Dankzij zijn sturing is de Federatie vandaag de dag zichtbaar, gerenommeerd en gezond.

Verbeek trad aan als voorzitter in juni 2011; zijn laatste termijn als voorzitter loopt af op 5 juni 2023. De Federatie is Leen Verbeek meer dan erkentelijk voor zijn inzet, haarscherpe advies en sturing.