Nieuws

Balansbepaling in Omgevingswet

De Adviesraad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) wil meer afwegingsruimte voor gemeenten met het oog op kwaliteit.

In een advies over de Omgevingswet, dat op 3 december werd gepresenteerd, schrijft de Rli dat de uitvoeringsregels van de Omgevingswet aan gemeentebesturen onvoldoende expliciet de ruimte geven om af te wijken van bepaalde voorschriften of normen, als dat in het belang van de kwaliteit gewenst is.

Balansbepaling
Mr. Niels Koeman, lid van de Rli en verantwoordelijk voor het advies, zegt: ‘Als je woningen bouwt bij een bedrijventerrein, zullen die bewoners meer geluidshinder ervaren dan is toegestaan. Maar voor de volkshuisvesting, de leefbaarheid en de economie kan het project een impuls zijn. Met een balansbepaling die de plussen en minnen in beeld brengt, kan een gemeente een afgewogen besluit nemen. Een gemeente moet daarbij investeren in onderzoek en inspraak en het besluit kunnen verantwoorden.’

Lees verder: Binnenlands Bestuur