Nieuws

Programma Mooiwaartscafe

12 mei 2015 – 15.00-17.30 uur – in het Ketelhuis op Strijp-S in Eindhoven (Ketelhuisplein 1, 5617 EA Eindhoven; 5 min. lopen van NS Station Eindhoven Beukenlaan)
(Café open vanaf 14.30 uur)

Brainstormen en borrelen met Mooiwaarts, BERK en Brainport!
beauty, brains & beer in Brainportregio Eindhoven

Toegang: vrij voor alle geïnteresseerden.
Aanmelden: hoeft niet, maar is wel verstandig als u verzekerd wilt zijn van een plek! Vol is vol. Klik hier voor aanmelding.

CASUS: SLOW LANE

De Slowlane is een ‘superfietspad’ van 32 kilometer dat de economische toplocaties in de Brainportregio met elkaar verbindt. De route combineert groen, sport en mobiliteit.

In het Mooiwaartscafé praten we over de vraag hoe de beste ruimtelijke kwaliteit in Nederland van nu en later tot stand komt. Het café trekt door het land. Het eerste café is in de Brainportregio. De casus Slowlane dient als gespreksmateriaal. We praten over de vraag wat ruimtelijke kwaliteit is, wie het tot stand brengen en wat het recept is – of is er juist geen recept? Kunnen we de ingrediënten van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid voor de komende jaren bepalen? De hoofdrolspelers delen hun ervaringen en gaan in debat met de bezoekers van het café. Moderator van de Mooiwaartscafé’s is journalist NICOLINE BAARTMAN.

In Mooiwaartscafé#1 onder meer:
– de column ‘Mooiwaarts met….’ HILDE BLANK

– twee korte films over Slow Lane, de makers en de gebruikers, door SERGE CALON

– gesprek 1: de makers! Over de ambities van de Brainportregio, Brainport Avenue en Slowlane, de rol van het ontwerp en het ‘maken’ van ruimtelijke kwaliteit. Met  onder meer YVES DE BOER (gedeputeerde Noord-Brabant), HILDE BLANK (stedenbouwkundige), SIMON DONA (stedenbouwkundige), ANNEKE COOLEN-PERO (stedelijk planoloog) en FLORIS ALKEMADE* (voorzitter kwaliteitsteam Brainport Avenue).

– gesprek 2: de gebruikers! Over de vraag of de ambities uiteindelijk ook ‘werken’ in de praktijk; hoe lokale wensen en initiatieven en de ambities van de Brainportregio op elkaar inwerken en hoe je optimale ruimtelijke kwaliteit bereikt. Met onder meer MARLOUS HERMANS (bewoner), AAD VENNIX (fietser), ANNETTE MARX* (architect, docent, lid kwaliteitscommissies) en JACK HOCK* (directielid Trudo)

– open microfoon: hoe breng je ‘ruimtelijke kwaliteitsdeskundigheid’ in de planvorming?
(* nog onder voorbehoud)


Achtergrond

BRAINPORT, met Eindhoven als kloppend hart, is afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de meest prominente high tech centra van Europa. Brainport staat voor een filosofie, een mentaliteit, een Brabantse ‘manier van doen’. High tech en design gaan hand in hand met hoogwaardige maakindustrie en ondernemerschap. Brainport is een groeiversneller: zowel op economisch als op maatschappelijk en persoonlijk vlak. Groei in welvaart en welzijn. Die ambitie wordt gerealiseerd door het tot stand brengen van de juiste verbindingen. Verbindingen tussen bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen; de Triple Helix. En verbindingen tussen sectoren, binnen de keten en met andere economisch sterke regio’s. Daar schuilt de kracht van Brainport. Daar waar high tech raakt aan uitdagingen op het gebied Health, Energy, Mobility, Automotive, Food en andere, ontstaat synergie. Voorbeelden hiervan zijn te zien op de High Tech Automotive Campus in Helmond, TU/e Science Park en de High Tech Campus Eindhoven.

BRAINPORT AVENUE is een integrale gebiedsontwikkeling in de Brainportregio.  Brainport Avenue is een belangrijke internationale toplocatie voor de high tech kennis- en maakindustrie. Brainport Avenue gaat zich blijvend ontwikkelen als de etalage van Brainport. De opgave in Brainport Avenue beslaat 25 kilometer snelweg en bovenal 3.250 hectare (her) te ontwikkelen grond, waarvan 1.140 hectaren natuur, 1.100 hectare bedrijventerrein, 325 hectare campuslandschap (nu, 465 hectare straks) en ruim 100 hightech bedrijven waarvan veel internationaal toonaangevend. Het dragend element van deze ontwikkeling is de snelweg zelf. Deze ‘Parkway’ heeft een ruime groene opzet en slingert door een rustig landschap met slechts nu en dan een dynamisch stedelijk accent.

SLOWLANE is een 32 kilometer lange fietsroute in het hart van de Brainportregio die als snelle fietsverbinding tussen bedrijventerreinen een aantal economische toplocaties, zoals de High Tech Campus, de TU/e, ASML en Philips Healthcare, met elkaar verbindt. Het project heeft nadrukkelijk ook een groene kant: behalve dat de route veelal door een natuurrijke zone loopt wordt de Slowlane ook gebruikt om de aanwezige natuurwaarden verder te versterken. De route loopt onder andere langs het Afwateringskanaal, het Beatrixkanaal, het Wilhelminakanaal, het Dommeldal en de campus van de TU/e. Aftakkingen gaan naar ASML in Veldhoven en Philips Healthcare in Best.
Meer info over Brainport Avenue en Slowlane.

Klik hier voor aanmelding.
Organisatie:
Mooiwaarts in samenwerking met Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit (BERK) van de provincie Noord-Brabant.