Nieuws

OMGEVINGSPLAN KAN OOK VERLEIDEN

Het omgevingsplan is niet zo droog juridisch als het lijkt! De eerste verkenningen van Mooiwaarts wijzen erop dat het omgevingsplan een geweldig middel kan zijn om alle claims op de ruimte met elkaar in verband te brengen en slim te integreren in concrete projecten.

Het omgevingsplan is het belangrijkste operationele instrument in de Omgevingswet. Gemeenten gaan het omgevingsplan gebruiken om een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving te stimuleren en te waarborgen. Met regels die niet verbieden maar die initiatiefnemers prikkelen om zich actief in te zetten voor de publieke omgevingskwaliteit. Het omgevingsplan kent een bredere reikwijdte en behandelt meer onderwerpen dan het bestemmingsplan. Het gaat steeds om een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en om de regels die met het oog daarop nodig zijn. Een gemeente kan daarbij gebruik maken van open normen, gekoppeld aan flexibel toepasbare beleidsregels.

Een slim omgevingsplan biedt gelegenheid om bij ruimtelijke besluitvormingsprocessen te sturen op kwalitatieve aspecten. Niet ad hoc maar duidelijk en gestructureerd. Een goed omgevingsplan kan initiatiefnemers verleiden om met hun plan ook meerwaarde tot stand te brengen voor de leefomgeving. Door een goede ruimtelijke inpassing bijvoorbeeld.

Hoe werkt dat precies? Dat gaan we het komende jaar samen met een aantal gemeenten uitwerken in het project Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK). We gaan op zoek naar manieren om (integrale) kernkwaliteiten van gebieden te verbinden aan open normen en beleidsregels. En naar bijbehorende procesafspraken en beoordelingsmethodieken. En vooral naar verleidelijkheid, naar de uitdaging om een mooie leefomgeving te maken of te behouden.

De eerste gemeente heeft zich al aangemeld: Stadskanaal. Andere gemeenten zijn welkom om aan te sluiten. Meer weten? Ga naar www.ook-mooiwaarts.nl