Nieuws

Mooiwaartscafé #7 op 1 juni in Deventer

OMGEVINGSPLAN OP KWALITEIT: SCHETS VAN EEN NIEUW INSTRUMENT
De Omgevingswet verandert het denken over omgevingskwaliteit. Het nieuwe Omgevingsplan moet de omgevingskwaliteit bevorderen. Maar hoe doe je dat?

PLUS: Lezing Arna Mackic – ‘De kunst van het schrijven van de stad’.
Richt de publieke ruimte zo in, dat zo min mogelijk mensen worden buitengesloten!
Arna Mackic (28) is winnares van de Jonge Maaskantprijs 2017 en partner in Studio LA te Amsterdam.

In het Mooiwaartscafé praten we over de vraag hoe de beste ruimtelijke kwaliteit in Nederland van nu en later tot stand komt. Het café trekt door het land. Het zevende café is in het havengebied van Deventer, waar volop geëxperimenteerd wordt met organische stedenbouw en tal van functies door elkaar heen gerealiseerd worden.
Dit Mooiwaartscafé grijpen we aan om de vrucht van een jaar intensief denken over het nieuwe Omgevingsplan te presenteren: alle deelnemers ontvangen een exemplaar van het Schetsboek voor een Omgevingsplan op Kwaliteit. En in de werktafels van het café gaan we samen met u in dat boek onze gezamenlijke gedachten schetsen.

Locatie: DOK H20 – Scheepvaartsstraat 13 – Havenkwartier – Deventer
(Zie http://dokh2o.nl)

Programma:
13.45 uur ontvangst met een drankje
14.00 uur Wandeling in het Havenkwartier met Jan Pieter Romijn, gemeentelijk stedenbouwkundige
14.35 uur Lezing Arna Mackic
15.15-16.30 uur Interactieve werktafels: aan de slag met het schetsboek en met uw ideeën
16.30-17.00 uur Nazit met borrel

Aanmelden is dit maal zeer gewenst! Vol is vol.
Klik
hier voor aanmelding.