Nieuws

Mooiwaarts motie

In de Tweede Kamer is, kort voor het kerstreces, een motie ingediend die de kernvraag van de Mooiwaarts-petitie ondersteunt. PvdA-Kamerlid Albert de Vries en zijn D66 collega Stientje van Veldhoven verzoeken de regering om, bij de vormgeving van de Omgevingswet, de kwaliteit van de leefomgeving als volwaardige doelstelling op te nemen.

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst (VVD) adviseerde de Tweede Kamer om deze motie nu nog niet in stemming te brengen, maar te betrekken bij het debat over de omgevingswet dat in de eerste helft van volgend jaar zal plaatsvinden. De indieners hebben daarop de motie aangehouden tot een meer geschikt moment.

december 2012