Nieuws

Leefomgevingsteams, een optie?

(…)

De Omgevingswet maakt het mogelijke om de besluitvorming, advisering, participatie en de processen etc. binnen de fysieke leefomgeving op een andere wijze te organiseren. Net als bij de beleidsterreinen zorg, werk en jeugd, zouden bijvoorbeeld teams in het leven kunnen worden geroepen waar een ieder terecht kan met vragen of andere zaken over de fysieke leefomgeving.

Het team leefomgeving kan bestaan uit professionals en vertegenwoordigers van burgers, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke groeperingen. Het team beantwoordt alle vragen over het gemeentelijk beleid, initiatieven, procedures en kwaliteiten van de fysieke leefomgeving. Het team kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente. Wellicht kan het team in plaats van het college van burgemeester en wethouders besluiten nemen, of trajecten en processen aansturen. Of kan het invulling geven aan de in de Omgevingswet voorgeschreven gemeentelijke adviescommissie.

(…)

Lees het hele artikel van Jur van der Velde