Nieuws

Lancering OOK 1 juni Deventer

De Omgevingswet, die in 2019 in werking treedt, bevordert de kwaliteit van de leefomgeving. Iedereen, burgers, ondernemers en overheden, heeft een zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit.
Omgevingskwaliteit betekent niet alleen dat de omgeving er aantrekkelijk uitziet, maar ook dat hij gezond en veilig is, en ruimte biedt aan ieders activiteiten. Een ander aspect van omgevingskwaliteit is dat bewoners en andere belanghebbenden echt invloed hebben op de plannen die ontwikkeld worden.

De Omgevingswet vraagt van overheden en professionals, en ook van burgers, een andere houding. Geen wantrouwen, niet de regels en de ‘rechten’ als startpunt, maar vanuit enthousiasme werken aan kwaliteitsverbetering. Maar hoe doe je dat dan?

Het Omgevingsplan is het nieuwe instrument waarin je die nieuwe manier van werken moet vastleggen. Gemeenten hebben heel veel ruimte om in dat Omgevingsplan samen met belanghebbenden te bepalen op welke manier bewoners en ondernemers kunnen bijdragen aan de gewenste omgevingskwaliteit.
Dat is nog een hele klus. Een groep experts uit het netwerk van Mooiwaarts heeft tien principes geformuleerd, die behulpzaam zijn bij het maken van zo’n nieuw Omgevingsplan. Die zijn genoteerd in een schetsboek, waarmee ambtenaren, bestuurders, bewoners, ondernemers en adviseurs in gesprekken hun gedachten verder kunnen scherpen over de keuzes die gemaakt moeten worden.

Het Schetsboek voor een Omgevingsplan op Kwaliteit  wordt gelanceerd tijdens het zevende Mooiwaartscafé, op donderdagmiddag 1 juni a.s. in H2O te Deventer.