Nieuws

Iedereen houdt van lekker eten

Het Omgevingsplan op Kwaliteit

Uit: TOON magazine

Bewust en onbewust is iedereen omgeven door kwaliteit, hoog en laag, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, op weg naar school, werk, huis, vakantie. We vinden van alles van onze omgeving en er is ook van alles aan de kwaliteit te regelen. Het gemeentelijk omgevingsplan is het nieuwe instrument waar alles op het gebied van de fysieke leefomgeving wordt geregeld. En als je toch zaken regelt in een omgevingsplan, kun je het maar beter baseren op de wil om kwaliteit te behouden, te maken en te vergroten.

De Omgevingswet daagt ons uit om goede omgevingskwaliteit te beschrijven. Wat is goed, wat verstaan we onder de omgeving en wat bedoelen we met kwaliteit? Het Schetsboek Omgevingsplan op Kwaliteit (OOK) van Mooiwaarts geeft daar een ‘recept’ voor.

In het magazine TOON van Dorp, Stad en Land wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de wijze hoe je omgevingskwaliteit kunt regelen in een omgevingsplan. Zie het als een menukaart in een goed restaurant. Met wie gaan we eten? Wie kookt er eigenlijk en welke ingrediënten gebruiken we?

Lees het artikel van Martijn Oosterhuis in TOON, aandacht voor omgevingskwaliteit

Magazine Toon