Nieuws

Harlingen: kwaliteit in Fryslân

Mooiwaartscafé#4 – 16 maart 2016 – 14.30-17.30 uur – excursie vanaf 13.30 uur – restaurant ‘t Wad, Waddenpromenade 9, Nieuwe Willemshaven Harlingen

beauty, brains & beer met Mooiwaarts, de provincie Fryslân, hûs en hiem en de gemeente Harlingen

Thema: teamwerk in Fryslân

Moderator: Michiel Hulshof

Column: Joost Schrijnen (o.a. voorzitter O-team)

Film: Serge Calon

Powerinterviews met:

• Ceciel Oud, stedenbouwkundige gemeente De Friese Meren
• Hilde Kloosterziel, landschapsadviseur/ontwerper provincie Fryslân en coördinator Team Ruimtelijke Kwaliteit provincie Fryslân
• Maria le Roy, wethouder Harlingen
• Marc Visser, architect, directeur hûs en hiem
• Marina Fermo, kunst/architectuur- en cultuurhistoricus, adviseur voor erfgoed en ruimtelijke kwaliteit provincie Fryslân
• Barend van der Veen, sociaal geograaf, procesregisseur en adviseur leefomgeving Weusthuis en Partners

Aan zeven tafels scherpen we met elkaar onze opvattingen aan over de toegevoegde waarde van een provinciaal Kwaliteitsteam naast de gemeentelijke kwaliteitscommissies, over integraal kwaliteitsadvies en over de komende Omgevingswet.

Plus: aanbieding boek Foar in Moai Fryslân door gedeputeerde Klaas Kielstra

Toegang: vrij voor alle geïnteresseerden.
Aanmelden: hoeft niet, maar is wel verstandig als u verzekerd wilt zijn van een plek!
Klik hier voor aanmelding.

Meer informatie:

THEMA: TEAMWERK IN FRYSLÂN

CASES: VOORBEELDEN UIT HET WERK VAN HET TEAM RUIMTELIJKE KWALITEIT PROVINCIE FRYSLÂN

In het Mooiwaartscafé praten we over de vraag hoe de beste ruimtelijke kwaliteit in Nederland van nu en later tot stand komt. Het café trekt door het land. Het vierde café is in Harlingen, op de Waddenpromenade. Het café biedt uitzicht op de Waddenzee en op de Nieuwe Willemshaven, het verouderde haventerrein van Harlingen dat door de inzet van vele betrokkenen langzaam transformeert tot levendig openbaar gebied en een verbindende schakel wordt tussen stad en wad.

De Nieuwe Willemshaven is een van de projecten waar het Team Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Fryslân bij betrokken is geweest. In de zeven jaar van zijn bestaan heeft dit kwaliteitsteam met veel mensen samengewerkt voor een mooi Friesland. De advisering – gebaseerd op het feit dat ruimtelijke kwaliteit ook een provinciaal belang is – is niet geformaliseerd en vindt plaats tijdens gesprekken, veldwerk, vaartochten, schetssessies of in werkgroepen. Het team beoordeelt niet en schrijft niet voor hoe het moet maar zoekt samen met betrokkenen naar de waarden, de kansen en de beste oplossingen.

In Mooiwaartscafé#4 gaan we op zoek naar de lessen van zeven jaar werk van dit provinciale kwaliteitsteam. Hoe beweegt het team zich door de organisatie? Maakt een kwaliteitsteam planvormingsprocessen sneller of stroperiger? Hoe sluiten de schaalniveau’s van de verschillende ruimtelijke kwaliteitsadviezen op elkaar aan? Welke mensen zitten er aan tafel, welke inbreng heeft de Mienskip. Hoe breng je ruimtelijke kwaliteitsexpertise in bij de belangenafweging en besluitvorming? En hoe gaan we integrale omgevingsadvisering vormgeven?