Interview

Gert de Roo

Hoogleraar planologie Rijksuniversiteit Groningen. "Kwaliteit verkoopt, welstand niet."

Beitske Boonstra

PhD onderzoeker Universiteit van Utrecht en onderzoeker/consultant stedelijke ontwikkeling TNO Delft. "Bewoners kunnen een eigen welstandscommissie oprichten in hun buurt."

Adri Duivesteijn

Wethouder duurzame ruimtelijke ontwikkeling gemeente Almere. "Het gesprek over kwaliteit móet gevoerd worden en is cruciaal, maar de uitkomst is niet interessant". "Adviezen hoeven niet alomvattend integraal te zijn, de integrale afweging is een democratische taak."

Cilly Jansen

Directeur Architectuur Lokaal. "Schoonheid is vooral vanzelfsprekendheid."

Anna Vos

Concepts for urban change
Interview

Peter van Rooy

Directeur Accanto en initiatiefnemer en codirecteur van Stichting NederLand BovenWater.